Najvažnije činjenice o pravilnom definisanju content marketing strategije i vođenju content marketinga u digitalnoj eri.

Možda dosadna ali ektremno korisna definicija content marketinga glasi:

Content marketing predstavlja strategijski marketinški pristup koji podrazumeva kreiranje i distribuiranje vrednog, relevantnog i konzistentnog sadržaja radi animiranja ciljano određene publike, kako bi se postigle profitabilne akcije datog auditorijuma.

Pod ovim se NE podrazumeva pisanje blogova, objavljivanje fotografija, tekstova i sl. koji su vama zanimljivi, već predstavljanje onoga što se traži, za čim postoji interesovanje za datu branšu na osnovu prethodno obavljene analiza za svaku objavu ponaosob.

Konkretno

Pre pisanja ovog članka, na osnovu alata poput Adwords Keyword Plannera i Google Trends-a (ili Yoast Suggest), došla sam do zaključka da postoji tražnja za objašnjenjem content marketinga. Naravno prethodno sam imala ideju o predstavljanju ovog vida marketinga, međutim alati i istraživanje su me usmerili u kom pravcu treba da ide moj tekst, odnosno moja objava.

Alati vam pomažu da pronađete koje su ključne reči (ono što je traženo, kucano u pretraživače od strane kupaca i potrošača) za tematiku o kojoj pišete. Konkretno za moju su content marketing, digital content mareting, digital marketing, online content marketing, content marketing SEO, i druge. Postoje i različita pravila i procenti za učestalost upotrebe ovih reči u vašem članku.

Moj savet je, koristite ključne reči ali kreiranjem prirodnog jezika. Google je postao dovoljno pametan da prepozna varijacije ključni reči (nastavci, padeži, broj i rod reči) i da prepozna ključnu reč odnosno sam kontekst teksta – o čemu se tu zapravo govori. Upravo na osnovu svega navedenog, moji tekstovi, moj članak se plasira vama. Zapitajte se, kako ste došli do ovog članka, šta ste kucali u pretraživač?

Čemu služi content marketing?

Veoma važan pojam za ovu tematiku jeste SEO, o kojem će uskoro biti reči u jednom od naših članaka. Ukratko, ključne reči koje su tražene od strane klijenata jesu SEO friendly. Ovo znači da vi treba da se trudite da kreirate takav sadržaj koji je tražen i potreban vašim klijentima pre svega, upravo sa ključnim rečima preko kojih oni pretražuju, da im pružite vrednost, da plasirate Google-u ono što je njemu lako da prikazuje za datu tematiku, da mu plasirate ovaj tekst po njegovim standardima. Konačno, da budete među prvim rezultatima pretrage kada se traži članak na vašu temu.

O čemu pisati?

Veoma često se možete naći u dilemi o čemu pisati, šta je važno.

VidenovDigital vam nudi lako rešenje ovog problema. Istraživanjem ključnih reči za vašu tematiku, stekli ste uvid u to šta ljudi kucaju kako bi istražili nešto.

Nastavite dalje.

Istražite koje su tražene fraze, npr. konkretno kod mene, u marketingu. Da li ljudi čitaju i traže rešenja za probleme content marketinga, oglašavanja na društvenim mrežama ili nešto sasvim drugo. Kada uvidite tražnju i potrebu, ponudite rešenje – vaše rešenje, vaš članak za dati problem ili potrebu.

Veoma je jednostavno.

U krajnjem slučaju, potrebno je pisati o vašim uslugama, ponudama, rešenjima koje nudite. Na taj način će sav taj sadržaj biti plasiran na Internetu, te će to ujedno gurati vaš biznis.

Content marketing ima dva cilja:

  1. Pružanje vrednosti kupcima;
  2. Opis i plasiranje vaših usluga (ili proizvoda) na Internet, tako da se prilikom pretrage istog, vi pojavljujete, vi nudite i konačno vi zaradite. Content marketingom se kreira prisustvo u digitalu.

Kako da znam da sam uspeo/la sa blogom?

Neophodno je osvrnuti se malo na tehnički aspekt pisanja bloga.

Veoma pogodna alatka za pomoć pri prisanju članaka jeste Yoast SEO plugin ako koristite WordPress CMS. On vas proverava da li su korišćene ključne reči u okviru vašeg članka, da li je dobra čitljivost članka, u vidu dužine rečenica, složenosti reči i slično, zatim ponavljanje teksta, postojanje slike za dati članak, postojanje internih i odlaznih linkova, i razne druge važne stvari.

Pre svega, prema ovom alatu, potrebno je definisati adekvatnu dužinu i sadržaj samog naslova.

Potrebno je odabrati ključne reči za dati post koje najviše odgovaraju i koje će nadalje biti korišćene pri oglašavanju.

Još jedan pojam koji se ovde pojavljuje jeste meta title. Meta title  odnosno naslov vašeg članka za pretraživače treba da bude usko povezan sa tematikom članka. Yoast alat će vam pri pisanju dati predlog meta naslova koji obično generiše iz samog naslova članka. Ukoliko je naslov članka prekratak ili ne sadrži ključnu reč/frazu, obavestiće vas i o tome.

Sledeća važna stvar, a koja se nalazi na početku ovog teksta u ovoj boji, jeste meta desription. Meta description je poput katapulta za vašu objavu, a koji mora da sadrži vašu ključnu reč ili reči. Meta description treba da opiše u rečenici, znači što konciznije, o čemu je ovaj tekst odnosno vaš članak.

I na kraju, još jedno dugme, PUBLISH.

Konačno, zašto je content marketing toliko važan?

Ipravnim content marketingom se postiže veća prodaja, smanjuju troškovi, posebno troškovi akvizicije kupaca, i povećava lojlnost potrošača. Pružanjem kvalitetnog i željenog sadržaja vašim kupcima, oni će vas nagraditi.