Samo je nesigurnost sigurna, čuvaj se konfora.

U nekim rečnicima nesigurnost se definiše kao obilje promena. Analogno tome, jedino što je izvesno su promene. I zaista, živimo u vremenu kada se stvari menjaju brže nego ikada pre. Studija koju je sproveo ugledni Wall Street Jurnal, identifikovala je vreme koje je bilo potrebno da određene promene i proizvodi koji ih prate dosegnu samo 25% populacije Sjedinjenih Američkih Država.

Tako je, primera radi, uvođenje struje u domaćinstva trajalo celih 46 godina, telefona 35 godina, televizije 26, personalnog računara 15, a Interneta samo sedam godina. Dok se promene dešavaju sve brže i brže, ljudi se i dalje menjaju i adaptiraju sve sporije, ako uopšte.

Razlog tom fenomenu leži u nečemu što se zove životna kolotečina, koja nas u kombinaciji sa strahom od nepoznatog, drži u onome što zovemo dosadna svakodnevnica.

Upravo u tome leži najopasnija zamka.

Žaba i voda

Šta se dešava kada ubacimo jednu žabu u vrelu vodu?!

Ona će odmah odlučiti: „Ovde je nepodnošljivo. Ja iskačem napolje.“

I iskočiće.

Ali kada bismo tu žabu stavili u hladnu vodu i postepeno tu vodu zagrevali, šta bi se onda desilo?

Žaba bi se opustila, primetila bi da joj postaje toplo i pomislila bi: „Malo toplote neće mi škoditi. To je dobro za moju kičmu, kosti, a i osećam se ugodno.“

I uskoro bi žaba bila kuvana.

Poznata je izreka da konfor ubija, a da stare navike teško umiru. Ljudi uglavnom osećaju lažnu sigurnost krećući se unutar svoje „zone konfora.“ Ustaju u isto vreme, rade iste stvari, na identičan način, i onda se pitaju zašto nisu uspešni.

Jedna od definicija gluposti jeste činiti jedne te iste stvari na isti način (konfor), a očekivati drugačije rezultate.

Ovo isto važi i za svet biznisa, razmislite o tome. Koliko ste prilagodili vaše poslovanje digitalnom dobu.

Zašto je važan koncept digitalnog biznisa pročitajte ovde.

Dakle, neosporno je da se za uspeh, izlazak iz zone konfora nameće u formi imperativa.

Ponekad jednostavno treba da odustanemo od ustaljenog načina razmišljanja na koje nas teraju ljudi i okruženje u kojem živimo i radimo.

Ne prihvatajte konfor, započnite na malim stvarima promene u svom životu, stvorite ritual i naviku izlaska iz okvira.