Dugoročni opstanak na tržištu, razvoj, priznanje, zarada, samozadovoljstvo…sve su to pokretači nekog biznisa. Ukoliko želite to da postignete, morate se prilagoditi novoj digitalnoj eri. Priznajte, i sami osećate promene, kao i vaš biznis.

Mi ćemo u ovom, kao i u svim narednim tekstovima, i temama, jasno i glasno preći na stvar, baviti se realnim činjenicama, brojevima i pokazateljima, kako u Srbiji, tako i na globalnom nivou.

Koncept digitalnog biznisa ima veliku važnost jer tradicionalni biznis polako odumire. Razmislite, koliko biznisa, preduzetnika, kompanija poznajete, a koji nemaju nikakvog dodira sa Internetom? Koliko takvih kompanija ne koristi tuđe digitalne usluge? Skoro da ih i nema, a uskoro će potpuno nestati. Faktori koji su uticali na nastanak digitalnog biznisa jesu tehnološke inovacije, ponašanje i tražnja klijenata i eksterni faktori. Međutim, fokus nije na transformaciji tradicionalnih biznisa u digitalne i savremenije forme, već na uspešnosti i adaptaciji istih. Digitalne inovacije deluju ne samo kao najveći izazov menadžmentu, već utiču na poslovne funkcije, procese, aktivnosti, modele.

Za postizanje gore navedenih faktora, koji su odličje poslovnog uspeha, neophodno je delovati u formi digitalnog biznisa.

Tradicionalni protiv digitalnog biznisa

Zamislimo tradicionalni porodični biznis. Zamislimo da uključuje zaposlene, iznajmljen prostor, sa sve poslovnim funkcijama, knjigama. Danas, skoro da istih ima mali million. Da bi se istakao navedeni, mora se predstaviti pored realnog, i u virtuelnom svetu. Jer mi danas poslujemo u dve dimenzije, realnoj i virtuelnoj, zasad. To je potrebno učiniti prezentovanjem brenda na Internetu, u vidu web sajta, na društvenim mrežama itd. Međutim, i ostali biznisi imaju isto. Dati web sajt ili drugi način pojave, mora biti najbolji. Mora se u njega ulagati. To ne podrazumeva skupu izradu dizajna i bacanje mnoštva novca, ne.

To podrazumeva kvalitetan sadržaj.

Jedan od alata, SEO, označava optimizaciju sajta na način da prilikom pretraživanja sajtova sa određenom tematikom, naš, bude među prvim u rezultatima pretrage. Tome isto tako doprinosi AdWords i nadalje online marketing koji obuhvata content marketing, marketing na društvenim mrežama, Instagram oglase, Facebook oglase,…o čemu će drugom prilikom biti više reči.

Gde smo stali, naravno, to sve mora biti zaokruženo marketing planom. Prosečan čovek uglavnom ove termine ne razume, međutim, zarad postizanja rezultata, prepustite ovo usko specijalizovanim stručnjacima.

Internet marketing, iako u svesti Srbije još nije dostigao zasluženo mesto, može učiniti čuda. Marketinške inovacije su dostigle nivo koji generiše novac.

Da, generiše novac!

To je ono što je važno primeniti i razumeti.

Puka tradicionalna offline prodaja proizvoda i usluga vodi u propast. Morate se uključiti i u virtuelni svet. U našem primeru, ili vašem biznisu, primena marketing inovacija može generisati novac, olakšati vašu prodaju, proizvodnju, zapošljavanje, promovisanje i krajnje, Vas učiniti zadovoljnima.

Bez obzira koji je tip vašeg biznisa ili kakva globalna predviđanja će nastupiti, izrada uspešnog plana digitalnog biznisa nije više opcija, već je imperativ za preživljavanje. Razumevanje šta je ustvari digitalni biznis i koja je korelacija između njega i vaših postojećih aktivnosti, prvi je korak ka dostizanju uspeha na globalnom digitalnom tržištu.