Blog

Blog 2017-02-10T21:30:45+00:00

Koliko koristi ima od Facebook plaćenih oglasa?

4 фебруара, 2017|Kategorije: Oglašavanje na Internetu|

Milioni preduzetnika, malih i velikih biznisa, koriste Facebook usluge kako bi se povezali sa tržištem. Kada posmatramo ukupan broj korisnika Facebooka, jasno je da je on najdominantnija, opšteprihvaćena i kompleksna društvena i uslužna mreža. [...]

Zašto je važan koncept digitalnog biznisa?

4 фебруара, 2017|Kategorije: Noviteti na webu|

Dugoročni opstanak na tržištu, razvoj, priznanje, zarada, samozadovoljstvo…sve su to pokretači nekog biznisa. Ukoliko želite to da postignete, morate se prilagoditi novoj digitalnoj eri. Priznajte, i sami osećate promene, kao i vaš biznis. Mi [...]