Ostale usluge oglašavanja

Vodeću ulogu u komunikaciji sa klijentima danas preuzimaju društvene mreže. Koristeći ove kanale komuniciranja nudimo vam uslugu formiranja identiteta vašeg brenda, a vaše klijente pozivamo na akciju. Društvene mreže kao što su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i mnoge druge, pored mogućnosti kreiranja plaćenih oglasa, pružaju mogućnost plasiranja novih sadržaja. Na taj način predstavljaju savršen pristup za građenje dugoročnih i ozbiljnih kanala komunikacije sa ciljanim auditorijumom. Otkrijte i vi mogućnosti koje društvene mreže pružaju.

Oglašavanje na društvenim mrežama

Oglašavanjem na društvenim mrežama otkrivate novi svet mogućnosti koje one pružaju.

Marketing na društvenim mrežama predstavlja vrstu internet marketinga. Glavni cilj marketinga na društvenim mrežama je predstavljanje kompanije, brenda kompanije ili kreiranje sadržaja koji će biti u funkciji kompanije.

Bilo da ste pojedinac, te radite na ličnom brendu, preduzetnik ili velika kompanija, svi ponaosob mogu iskoristiti potencijal društvenih mreža.

Društvene mreže kao što su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i mnoge druge, pored mogućnosti kreiranja plaćenih oglasa, pružaju mogućnost plasiranja novih sadržaja. Na taj način predstavljaju savršen pristup za građenje dugoročnih i ozbiljnih kanala komunikacije sa ciljanim auditorijumom.

Oglašavanje na društvenim mrežama pomaže kompaniji da dobije neposredno povratne informacije od klijenata i potencijalnih klijenata. Upravo ta interaktivnost omogućava svim zainteresovanim mogućnost postavljanja pitanja, mogućnost informisanja, iznošenja mišljenja i drugo. Time se povećava osećaj sigurnosti klijenata, a kompanija pored brige o klijentima stiče pozitivan korporativni identitet.

Uspešnost postojanja na društvenim mrežama, bilo da ste preduzetnik ili razvijena kompanija, zavisi isključivo od posvećenosti društvenim mrežama. Potrebno je detaljno planirati aktivnosti na društvenim mrežama, kontinuelno osluškivati ciljanu publiku i distrubuirati im takav sadržaj koji će držati njihovu pažnju, koji će biti razuman, aktuelan i koji će dovesti do reakcije.

Nemojte dugo čekati, verujemo da ste upravo uvideli indirektan gubitak za vaše poslovanje.

Otkrijte i vi mogućnosti koje društvene mreže pružaju.

Šta vam mi nudimo?

 • Kreiranje stranice na društvenim mrežama za vas, vaš brend ili vašu kompaniju;
 • Kreiranje plaćenih oglasa za vas, vaš biznis, vaš brend, u skladu sa dogovorom na čemu će biti akcenat:
  • Definisanje ciljne publike za dati oglas/e;
  • Definisanje ciljanog područja na koji će se oglas/i odnositi;
  • Izradu unikatnog rešenja za oglašavanje;
 • Praćenje rezultata oglašavanja i shodno tome dalje upravljanje i predlaganje mera;
 • Kreiranje marketing strategije aktivnosti na društvenim mrežama;
 • Detaljna analiza i statistika svih aktivnosti i podnošenje izveštaja o postignutim rezultatima;
 • Konsultantske usluge;

Zašto bi trebalo da koristite oglašavanje na društvenim mrežama?

 • Veća upoznatost klijenata sa vama, vašim biznisom, vašim brendom;
 • Predstavljanje vašeg biznisa ili vašeg brenda novim potencijalnim klijentima;
 • Povećanje posećenosti vašeg web sajta, stranica na društvenim mrežama, što prati i bolje rangiranje na Internetu, što prati veći učinak;
 • Povećanje prodaje;
 • Direktna interakcija sa postojećim i potencijalnim klijentima;
 • Shodno postojanju interakcije, mogućnosti uviđanja razvoja, otklanjanja grešaka i sl;
 • Mogućnost praćenja uspeha vašeg poslovanja na Internetu;
 • Veća zarada;

Društvene mreže na kojima se možete oglašavati su: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google+.

Hajde da počnemo

Spremni da napravite pravu promenu? Hajde da izgradimo važ posao zajedno!