Projekt menadžment

Project Management je disciplina korišćenja utemeljenih pricipa, procedura i politika, kako bi se upravljalo projektom, od začeća do završetka.
Ni jedan projekat, bilo da je mobilna aplikacija, web sajt ili web servis, ne može biti završen bez kvalitetnog projekt menadžmenta. Nudimo vam kvalitetno definisanje razvoja projekta prema vodećim metodologijama upravljanja projektima, Scrum, Kanban i Waterfall metodologiju. Time se jasno definišu koraci koji će pre svega uštedeti vaše vreme i ulaganja, a isto tako će odmah biti vidljivi rezultati definisanog cilja.

Efikasno i efektivno upravljanje web projektima

Usluge projekt menadžmenta obuhvataju sprovođenje idejnih rešenja za dati projekat, testiranje datog rešenja, reviziju i retrospektivu projekta.

Šta vam mi nudimo?

 • Definisanje toka projekta u vidu parcijalnih zadataka i aktivnosti;
 • Nadgledanje toka izvršenja parcijalnih zadataka i permanentno podnošenje izveštaja;
 • Definisanje kontrolnih tačaka kada se mogu vršiti eventualne promene nad projektom;
 • Predlaganje idejnih rešenja;
 • Detaljna analiza i statistika postignutih rezultata;
 • Profesionalne web konsultantske usluge;

Zašto bi trebalo da koristite usluge Projekt menadžmenta?

 • Definisanje koraka sprovođenja projekta, te je moguće pratiti parcijalne rezultate i odmah delovati;
 • Širok spektar profesionalnih dostupnih rešenja;
 • Vođenje projekta prema najnovijim tehnologijama Scrum i Kanban;
 • Izveštaj o postignutim rezultatima;
 • Dostupne profesionalne web konsultantske usluge;

Hajde da počnemo

Spremni da napravite pravu promenu? Hajde da izgradimo važ posao zajedno!